O nama

O nama

O nama

Početkom januara 2019. godine u preduzeću Elta d.o.o. su izvršene statusne promene koje su obuhvatile i osnivanje novog preduzeća Elta plus d.o.o. koje je nastalo izdvajanjem iz postojećeg Elta d.o.o.
Delatnost novoosnovanog preduzeća Elta plus d.o.o. obuhvata inženjerske delatnosti vezane za projektovanje, usluge ugradnje i prodaje telekomunikacione opreme.

Elta plus d.o.o nastavlja svoje aktivnosti u oblasti telekomunikacija uz korišćenje dosadašnjeg iskustva stečenog u Elta d.o.o. Novi Sad.

Preduzeće Elta d.o.o. je osnovano 24.12.1990. godine u Novom Sadu.

Od svog osnivanja ELTA se bavila proizvodnjom i uslugama iz oblasti telekomunikacija a posebno se angažovala u dve oblasti:

1. Projektovanje i izgradnja zajedničkih antenskih sistema (ZAS) za stambeno poslovne objekte, bolnice, hotele i slične objekte.
Kao nastavak ovih aktivnosti Elta je početkom devedesetih bila jedan od pionira u izgradnji prvih kablovskih distributivnih sistema (KDS) u Srbiji – naselja Liman 1 i Liman 2 u Novom Sadu.
2. Druga oblast delatnosti preduzeća Elta d.o.o. su aktivnosti na izradi neophodne tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih i regionalnih Radio i TV stanica u Srbiji. U sklopu ove delatnosti ELTA je kao ovlašćeni distributer uvoznik radio i TV emisione opreme, linkova i antenskih sistema za radio i TV stanice.

Više od  25 godina ELTA je kao investitor gradila KDS mreže koje su sad deo velikih KDS operatora poput SBB, Sat-trakta i Kopernikusa.

U sadašnjem vremenu ELTA svojim KDS mrežama pokriva naseljena mesta Novi Bečej, Novo Miloševo, Bočar, Kumane i Melenci. U svim ovim KDS mrežama pored usluge distribucije analognih i digitalnih TV kanala, pružamo i uslugu distribucije kablovskog interneta.

Paralelno sa ovim poslovima ELTA je kao ovlašćeni distributer, uvoznik opreme za kablovsku televiziju poznatih proizvođača:

TRIAX (Danska)

TELETRONIK (Švajcarska)

TERRA (Litvanija)

kao i mernih instrumenata firme

ROVER (Italija)

Crafted with by www.elta.rs